Dr. SARAVANAN V
IMA TNSB Guest House Chairman

“GirishwariKaustubam”
27, Fith Main Road, R.A. Puram,
Chennai – 600 028.

T :2498-1813P :98400 26265

E :drvsaravanan@gmail.com

Dr. VAIBHAV SURESH
IMA TNSB Guest House Secretary

2B, SaiVarsha, 75, Kalakshethra Road,
Thiruvanmiyur, Chennai – 600 041.

T :2452-1236P :98400 84257

E :vaibhav.suresh7@gmail.com